Hyra ett lagertält

Jag och en kollega har länge funderat på att importera lite saker från asien. Främst rör det sig om saker till bilar och fordon men skulle det falla väl ut är vi villiga att bredda oss ännu mer. En fråga vi dock länge har brottats med är vart vi ska förvara allt.

För vår del så har vi ett stort garage, men det är ändå alldeles för litet för att kunna lagra några större volymer. Min kollega å andra sidan har en stor tomt men samtidigt dåligt med utrymme. Men på grund av den stora tomt kollegan ändå har så funderar vi mer och mer på att hyra ett så kallat lagertält. Det skulle frigöra en massa lageryta och dessutom vara en flexibel lösning då vi kan variera storlek på ytan efter behov.

Min kollega har tidigare hyrt ett liknande tält där de förvarade fordon under vintern. Tältet var då uppvärmt, något som vi egentligen inte är i behov av idag men något som samtidigt skulle vara väldigt smidigt i framtiden om behovet skulle dyka upp.

Nu ska vi jämföra lösningar och priser för att få en klar bild över vilka utgifter detta kommer handla om. Just nu känns konceptet i alla fall väldigt bra.